Start en ny forening i Ringsted

Alle kan starte en ny forening

I Danmark er foreningsfrihed en grundlovssikret rettighed. Det betyder at alle kan danne en forening med et hvilket som helst lovligt formål.

At stifte en forening er normalt et privat anliggende.
På den stiftende generalforsamling aftales en foreningsvedtægt, der fastlægger rammerne for foreningen og medlemmernes forhold til foreningen. Det gælder bl.a. forskrifter for medlemskab, udmeldelse og eksklusion.

At danne en forening betyder ikke at foreningen har krav på kommunalt tilskud eller kommunale lokaler.

Foreninger kan have mulighed for at låne lokaler og få tilskud fra kommunen. Hvis en forening modtager tilskud fra kommunen, har den pligt til at aflægge regnskab til kommunen.

Du kan søge om, i første omgang at blive markedsført her på Aktiv Ringsted og herefter vil du også modtage information om, hvordan foreningen kan blive godkendt, som Folkeoplysende forening og dermed, muligheden for at låne lokaler og søge tilskud.

Hvis du er interesseret, kan du læse mere om Folkeoplysningsloven her.